Pokyny provozu letiště

 Prostor pro létání:
 Starty a přistávání modelů včetně modelů z pěnových hmot 
 se uskutečňují jen na ploše k tomu určené ( dráha letiště ). 
 Přísný zákaz létání nad zaparkovanými automobily a diváky. 
 Létání modelů se uskutečňuje ve směru k Vítochovu a Písečnému
 (S, SZ a Z směr od letiště). Dále je možné využívat LETOVÝ PROSTOR 
 vyznačený zeleným šrafováním.
 Pouze v případě přistání, které je třeba uskutečnit.proti větru, je používán 
 směr od Ždánic a to pouze v PROSTORU PRO PŘISTÁNÍ PŘI SEVERNÍM VĚTRU 
 označením modrým šrafováním. Jedná se o prostor vymezený příjezdovou
 polní cestou a spojovací komunikací vedoucí do Písečného..
 Zakazuje se především pro modely se spalovacími motory létat směrem
 na obydlenou část obce Ždánice.
 Za provoz modelu zodpovídá a případné důsledky plynoucí z jeho provozování 
 nese provozovatel - pilot modelu.
 Parkování vozidel je na vyhrazené ploše v prostoru vedle klubovny
 Provoz probíhá na ploše zobrazené na mapce níže. 

 Používáme jen povolené frekvence 27, 35, 40 MHz a 2,4 GHz a homologované soupravy. 
 Při provozu na letišti si každý modelář, který jde na start umístí kolíček s číslem svého
 kanálu na tabuli u klubovny. Již jen pro zapnutí RC soupravy musí mít modelář umístěn 
 kolíček se svým kanálem, nebo osobní domluvu s ostatními modeláři. 
 Nezapínáme vysílač při provozu na sousedním kanálu. Po dohodě je možno
 pouštět i více modelů najednou. Po ukončení létání odebere pilot kolíček
 s číslem kanálu, aby umožnil létání dalšímu modeláři. 
 
 Pokud není k dispozici tabule s kolíčky frekvencí a malá účast modelářů, 
 jsou povinni se modeláři domluvit na provozovaných kanálech. 
 V případě soutěží platí pravidla vydaná pro příslušnou soutěž.